Lingsma Psychologie biedt double blended eHealth

29-03-2015 - Remko Lingsma

Lingsma Psychologie biedt double blended eHealth: Face to face, beveiligde on line communicatie met de client en gerichte on line interventies. Op maat. Geen eenheidsworst, maar e health waar de client zelf om vraagt.

Het eerste gesprek doe ik het liefste face to face (op de praktijk), maar kan ook via video chat. 

Tijdens de intake kan  samen met de client een werkblad worden ingevuld. Dit kan on line, of in de spreekkamer op een whitebord waar een foto van gemaakt kan worden. Dit kan op de clientenlogin worden geplaatst zodat je het zelf kunt bekijken. 

Eventuele psychologische tests kunnen via inetrnet worden ingevuld.

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Meestal bespreken we in het derde contact moment het definitieve plan van aanpak. Via de clientelogin kun je een afschrift krijgen of van te voren inzien. Voorbeeld behandelplan bij Post Traumatische Stress Stoornis (EMDR).

Een zeer geschikte vorm van ehealth blended therapie is cognitieve therapie middels IBSR. Client kan thuis aan de slag met werkbladen en feedback krijgen van de therapeut via de cliëntenlogin (email consult via beveiligde e-mail), filmpjes bekijken, internet sites voor achtergrond info bezoeken, beschikbare literatuur lezen. In  (beeld)telefonische consulten van ongeveer 20 minuten cognities uitgedaagd volgens protocol en wordt een vervolghuiswerkopdracht geformuleerd. De cliënt besteed 45-60 minuten per week aan huiswerkopdrachten (IBSR en overige cognitief gedragsmatige interventies) en doet daarvan verslag via de cliëntenlogin. Zie ook mijn blog IBSR, over 5 jaar weet iedereen wat dat is. 

Als ik een brief stuur naar de huisarts stuur ik je via de clientenlogin een afschrift zodat je precies kunt zien wat er de deur uitgaat (als je toestemming hebt gegeven). Berichten naar de huisarts gaan via beveiligde email (zorgmail). 

Informatie over diagnose,  klachten en (zelfhulp) behandelmogelijkheden kan via de clientenlogin gedeeld worden (psycho-educatie). Ook huiswerk, oefeningen, dagboek, links naar zelfhulpmodules kunnen worden gedeeld via beveiligde clientenlogin.

Ik biedt geen standaardbehandelprogramma's zoals tegenwoordig veel in de geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden. Als je een standaard zelfhulpprogramma wilt gebruiken kan ik je natuurlijk volgen. In de (on line) sessies kunnen we ingaan op wat je in het zelfhulpprogramma tegenkomt.

De client centraal: je hebt toegang tot je dossier via de  clientenlogin. Daarop zet de psycholoog wat we hebben besproken en welke huiswerkopdrachten je meekreeg. Je bepaalt zelf welke info je toe wilt voegen (verslagen van onderzoeken elders bijvoorbeeld). Hier staat ook op terug te lezen wat het behandelplan is en welke info er naar de huisarts gaat. Bij afsluiting krijg je het eindverslag via de clientlogin zoals dat ook naar je verwijzende huisarts zal worden verzonden. 

Deze double blended manier van werken maakt afgestemde behandeling mogelijk; gerbuik van inetrnet bij de therapie als het mogelijk en gewenst is, afgewisseld met face to face gesprekken. Double blended: geen standaardprogramma's. Empowering, transparant, op maat, gemakkelijk, veilig.