Werken met mindmaps: efficient en empowering!

27-01-2013 - Remko Lingsma

tekst als mindmap  Klik voor mindmap van deze tekst

Werken met mindmaps bij  intake, behandeling en evaluatie: efficiënt en empowering!

Mindmaps visualiseren gedachten, ideeën en complexe structuren eenvoudig, overzichtelijk en doeltreffend. Mindmapping is een techniek om informatie sneller te verwerken en het potentieel van ons brein te maximaliseren.

Lingsma Psychologie ervaart dagelijks dat  psychologische behandeling  efficiënter kan door gebruik van electronische, interactieve mindmaps bij intake, behandeling en evaluatie. Werken met electronische mindmaps is empowering, fun, efficiënt, houdt overzichtelijk en houdt de cliënt  actief betrokken bij het behandelproces.

Bij het maken van een mindmap wordt niet gebruik gemaakt van  ‘lineair’ denken. Bij lineair denken orden je informatie of  gedachten netjes onder elkaar. Dat is overzichtelijk, maar het laat nauwelijks de samenhang tussen de afzonderlijke delen zien. 

In een mindmap komt die samenhang juist wel tot uitdrukking. Bovendien combineer je bij het maken van een mindmap je linkerhersenhelft, die analytisch, sequentieel en in woorden werkt, met je rechterhersenhelft, die gericht is op beelden, kleuren, gevoelens en intuïtie. 

Met mindmapping kun je creatiever maar vooral ook veel productiever te werk gaan. Mindmaps zorgen ervoor dat verbanden gemakkelijker worden opgeslagen en worden versterkt. Het is gemakkelijker om enkelvoudige woorden, korte zinnen en hoofdpunten te onthouden dan volledige teksten. Een mindmap is een manier om dingen beter te begrijpen en om je prioriteiten vast te stellen. Door een mindmap te maken heb loop je minder risico om afgeleid te worden door de details. 

 

In de electronische mindmaps die Lingsma Psychologie gebruikt kunnen documenten, internetlinks, plaatjes, audiobestanden etc worden toegevoegd.  Het kan gaan om ontspanningsoefeningen, meditatie oefeningen, huiswerkopdrachten, monitoringformulieren, (zelf) tests, werkbladen cognitieve therapie, testuitslagen etc. De mindmap kan per e-mail verzonden worden, of uitgeprint meegegeven worden.  Cliënt kan indien gewenst zelf inloggen en aanpassingen en toevoegingen doen.

Lingsma Psychologie gebruikt mindmaps bij intake, behandeling en evaluatie. Cliënt kan dus zelf bijdragen aan zijn intakeverslag, houdt de cliënt inzicht in de hypothese(n) van waaruit gewerkt wordt, wat het behandelplan is en hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Elke mindmap is persoonlijk en toegespitst op de cliënt. Resultaten van eventuele (zelf) tests worden geintegreerd. De cliënt wordt vanaf het eerste gesprek betrokken bij het creeeren van de mindmaps.

 

Intakeverslag  De mindmaps die ontstaan aan de hand van de intake geven inzicht in problemen en klachten in samenhang met persoonlijkheid, copingstijlen, zelfbeeld, leergeschiedenis, gevoelens en gedachten en hulpvraag en oplossingsmogelijkheden van de cliënt.

De intake mindmap leidt tot een hypothese: hoe hangen klachten samen met welke factoren. wat is er aan de hand, welke oplossing, therapie of anderszins zouden het meest helpend kunnen zijn?

 

Behandelplan: vanuit welke hypothese /diagnose gaan we aan de slag? Welke verwachtingen, welke doelstellingen, welke therapie, met welke hulpmiddelen? Hoe vaak komen we bij elkaar, gebruiken we e-mail of skype? Wanneer evalueren we? 

 

Evaluatie en bijstelling behandelplan: welke doelen werden reeds bereikt? Wat bevalt wel aan de therapie, wat niet? Wat kunnen we doen om de therapie en de resultaten verder te verbeteren? Welke nieuwe afspraken maken we?

 

Werken met electronische mindmaps is empowering, fun, efficiënt, houdt overzichtelijk en houdt de cliënt  actief betrokken bij het behandelproces!

 

Als de cliënt een telefoon, tablet of laptop meeneemt kan worden ingelogd op wifi van Lingsma Psychologie.