no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Klachten & verbeterpunten

 
Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening , de rekening.
 

Heb je vragen, klachten of verbetertips, laat het dan weten! Het houdt me scherp en zo ontstaat de kans om oplossingen te vinden en hulpverlening te verbeteren
Bovendien heb je als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Zie voor meer informatie (o.a. telefoonnummer en kalchtfunctionaris)  LVVP of NIP

 
Contact met zorgverzekeraar aan te raden: U doet er verstandig aan uw polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg u in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).