no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Kosten en vergoedingen 2021

 

In 2022 veranderen de vergoeding en declaraties voor psychologische zorg doordat het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Klik hier voor meer info.

De informatie hieronder gaat over 2021.

Behandeling wordt alleen vergoed als huisarts heeft verwezen en als er sprake is van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM-V). 
Niet vergoed worden: Werkgerelateerde problemen (burn out), aanpassingsproblemen, enkelvoudige fobie, identiteits-en levensfaseproblemen, slaapproblemen,  partner-relatietherapie.  De kosten (€ 95,- per consult van 45 minuten)  komen dan geheel voor jouw rekening (onverzekerde zorg).
Soms is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk, informeer bij de verzekeraar. Eventueel kan de werkgever meebetalen. Klik hier voor een overzicht van de kosten bij onverzekerde zorg zoals wanneer je geen verwijzing hebt, bij relatietherapie en coaching, supervisie of geleide intervisie.


Contracten met verzekeraars

Wanneer Lingsma Psychologie een contract heeft met je zorgverzekeraar, worden de kosten, tot een bepaald maximum,  rechtstreeks door de verzekeraar aan ons betaald. De verzekeraar zal dit verrekenen met het eigen risico (€385). Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. 


Lingsma Psychologie heeft contracten met Achmea: Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, AGIS, TakeCareNow, Avéro Achmea, Nedasco /Caresco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien&Co Assuradeuren CZ, delta Lloyd, Ohra,DSW, Stad Holland, Menzis, Anderzorg, Azivo. Multizorg VRZ: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, de Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, ONVZ, VvAA, PNOzorg, Hollandzorg, Salland verzekeringen, Energiek, Aevitae (ASR Ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Caresco (ASR Ziektekosten), UVIT: VGZ, IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, Cares Gouda, de Friesland, Caresq (National Academic, Besured (eerder VGZ), Promovendum).


Let op:

Als Lingsma Psychologie geen contract heeft met je zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Je ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna je een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van de verzekeraar en van je polis. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. 


Zorgzwaartepakketten

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van je klachten) kom je in aanmerking voor een bepaalde behandeltijd (zorgzwaartepakket). Er wordt niet langer gerekend in consulten. Als een stoornis (ziekte) wordt vastgesteld, zal de behandeling afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten.Bij begin van de behandeling spreken we af welk pakket ("product") in rekening gebracht wordt. Hieronder de prijzen van de diverse pakketten die gelden wanneer Lingsma Psychologie geen contract met je zorgverzekeraar heeft (de rekening kun je dan zelf indienen en je krijgt het zgn ongecontracteerde restitutietarief terug).

Zorgpakket

Kort
Middel
Intensief
Transitie
OVP consult
(onverzekerd)

Prijs

€ 460,00
€ 745,00
€ 1.250,00
€ 190,00
€ 95,00

Tijd

90-294 minuten
295-495 minuten
496-750 minuten
1-90 minuten
60 minuten

Zorgzwaartepakket kort, middel en intensief

De producten kort, middel en intensief bestaan uit:

1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier  2) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen 3) inhoudelijk email- (clientenlogin) en/of telefonisch contact 4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts ( na schriftelijke toestemming). 5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer

onvoltooid behandelproduct 

Dit product geldt voor cliënten  bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-IV classificatie) of bij clienten die verwezen dienen te worden naar een collega of instelling. Ook als een client maar een intake gesprek heeft gehad wordt minimaal dit product in rekening gebracht (er kan niet per sessie worden afgerekend).

 

Hoeveel tijd wordt voor wat in rekening gebracht?

Behandel component

intake; dossier openen
consult kort
consult normaal
dubbel consult
e-mail consult
telefonisch consult

Contacttijd

45-60 minuten
30 minuten
45 minuten
90 minuten
15 minuten
15 minuten

Indirecte tijd

30-45 minuten
15 minuten
15 minuten
15 minuten
10 minuten
10 minuten

Totaal

75-115 minuten
45 minuten
60 minuten
105 minuten
25 minuten
25 minuten

 

Let op

Afmeldingen uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven (bellen, whatsapp, sms of e-mail), anders worden de kosten (€45,-)  bij jou in rekening gebracht en niet bij de zorgverzekeraar. Vergeet bij het eerste bezoek niet de verzekeringspas en legitimatiebewijs mee te nemen.

Contact met zorgverzekeraar aan te raden: 
Je doet er verstandig aan de polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg je in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Klachten over de bezuinigingen,  problemen of heb je vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kun je deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).