no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Registraties en lidmaatschap beroepsverenigingen

Gz Psycholoog (BIG 49056724525)
Geregistreerd in het register eerstelijnspsychologen van het NIP
 
PSYCHOLOOG NIP
Lid NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
Lid LVE, Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen
AGB-code (zorgverlenerscode): 94000203
AGB-code (praktijkcode): 94058165
 
 

Kwaliteitstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitstatuut. Klik hier voor het statuut (PDF).