no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Registraties en lidmaatschap beroepsverenigingen
 

Ik ben lid van de maasdorppsychologen, een regionale netwerkorganisatie voor samenwerking, onderlinge doorverwijzing en kwaliteitsverbetering van psychologie in de regio. We werken samen met huisartsen en praktijkondersteuners.  
 
Gz Psycholoog (BIG 49056724525)
 
 
PSYCHOLOOG NIP
Lid NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
Lid LVVP, Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
LID VEN, vereniging emdr nederland
AGB-code (zorgverlenerscode): 94000203
AGB-code (praktijkcode): 94058165
 
 

Kwaliteitstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitstatuut. Klik hier voor het statuut (PDF). 
 

Kamer van koophandel nummer : 17253323