no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Privacy en gegevens

Lingsma psychologie verwerkt medische gegevens van de cliënten. In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor en welke rechten de cliënt heeft. 
Bij vragen, of als je de rechten wilt uitoefenen neem dan contact op met Remko Lingsma via info@lingsmapsychologie.nl
 

Klik hier voor de Privacyverklaring van Lingsma Psychologie

 
Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en sta geregistreerd als PSYCHOLOOG NIP. Dit betekent dat ik werk volgens de  beroepscode van het NIP en de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psyhologen .
 
Daarin staat  bijvoorbeeld dat je recht hebt op inzage in het dossier. Derden krijgen alleen toestemming voor inzage in het dossier als je daar toestemming voor geeft. Er wordt, alleen met je toestemming, verslag gedaan over de behandeling aan de huisarts of/en arbo arts.
 
Als er info uitgewisseld wordt met de huisarts of/en bedrijfsarts leg ik eerst aan je voor eat er de deur uitgaat. Je mag weigeren. Met de huisartsen communiceer ik via beveiligde e-mail (lifeline/zorgmail). 
 
Ik ben verplicht het dossier 20 jaar te bewaren, nadat we het contact hebben afgesloten. Als je dat niet wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen om het dossier te vernietigen. Alleen naam en adresgegevens blijven dan terugvindbaar.
 
De zorgverzekeraar eist dat de kwaliteit van de  zorg wordt gemeten. Dit gebeurt met de Routine Outcome Meting (ROM). Deze meting wordt bij het begin en aan het einde van de behandeling en vaak ook in de loop van de behandeling afgenomen. Na de behandeling wordt ook gevraagd een evaluatie in te vullen.
 
Op dit moment worden deze ROM gegevens bij Lingsma Psychologie verzameld, maar nog niet doorgegeven aan de verzekeraars zolang het advies van de beroepsverenigingen is deze "on hold" te houden. Er zijn nog te veel onduidelijkheden over de gevaren voor de privacy van de client. 
 

Het landelijk dbc-informatiesysteem (DIS)
DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem.  In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u een  privacyverklaring ondertekenen (vraag er naar bij intake). Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS.