no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Gegevens en privacy

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en sta geregistreerd als PSYCHOLOOG NIP. Dit betekent dat ik werk volgens de beroepscode van het NIP .
 
Daarin staat  bijvoorbeeld dat je recht hebt op inzage in het dossier. Derden krijgen alleen toestemming voor inzage in het dossier als je daar toestemming voor geeft. Er wordt, alleen met je toestemming, verslag gedaan over de behandeling aan de huisarts of/en arbo arts.
 
Op de declaratie staat ook waarvoor behandeld werd, de behandeldiagnose. Als je er principieel bezwaar tegen hebt dat de zorgverzekeraar de behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt , dan kun je daartegen bezwaar maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft hiervoor een privacyverklaring ontwikkeld. Deze kun je tekenen bij aanvang van de behandeling. 
 

 

Tijdens het eerste gesprek vraag ik  te tekenen voor toestemming om info uit te wisselen met de huisarts of/en bedrijfsarts. Je mag weigeren. Met de huisartsen communiceer ik via beveiligde e-mail (lifeline/zorgmail).

 
Ik ben verplicht het dossier 15 jaar te bewaren, nadat we het contact hebben afgesloten. Als je dat niet wilt kun je een schriftelijk verzoek indienen om het dossier te vernietigen. Alleen naam en adresgegevens blijven dan terugvindbaar.
 
De zorgverzekeraar eist dat de kwaliteit van de  zorg wordt gemeten. Dit gebeurt met de Routine Outcome Meting (ROM). Deze meting wordt bij het begin en aan het einde van de behandeling en vaak ook in de loop van de behandeling afgenomen. Na de behandeling wordt ook gevraagd een evaluatie in te vullen.