no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

 

Cognitieve Gedragstherapie, mindfulness en ACT

Tegenwoordig werk ik meestal op basis van de uitgangspunten van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) . 

 
Uitgangspunt is dat mensen lijden omdat zij hun eigen gedachten, gevoelens, herinneringen, lichamelijke sensaties en andere innerlijke ervaringen proberen te vermijden of/en controleren. 
 
Veel van ons hebben geleerd dat wij als mens in staat zijn door onderdrukking van onze innerlijke belevingen een gelukkig leven te kunnen leiden. In eerdere therapieen lag de nadruk dan ook op het uitbannen van  negatieve gevoelens en gedachten.
 
Uit ervaring en onderzoek weten we nu dat onderdrukking en vermijding juist leidt tot een toename van negatieve ervaringen.
 
Door het vermijden en willen controleren van negatieve ervaringen gaan mensen juist steeds minder doen en voelen dat het leven zin geeft en aantrekkelijk maakt.
 
Doel van de therapie is leren hoe je met verschillende ervaringen (zoals angst en pijn) kunt omgaan.
Je zou kunnen zeggen dat het doel niet is om je beter te voelen, maar om beter te leren voelen. Aandachtstraining en meditatie zijn meestal onderdeel van de therapie.
 
 
lees hier over ACT en creatieve hulpeloosheid   door Gijs Jansen  "Ik wil van mijn klachten af"